Energietransitie: 'fossiel' uitsluiten of best-in-class?


In 2030 moet 27 procent van het energieverbruik in de EU afkomstig uit duurzame bronnen. Beleggers kunnen op deze ‘energietransitie’ inspelen door niet meer te beleggen in producenten van fossiele brandstoffen of de grootste vervuilers uit te sluiten.