'ESG-criteria in alle beleggingscategorieën belangrijk'


Institutionele beleggers hechten steeds meer belang aan duurzaamheidscriteria met betrekking tot alternatieve- en vastrentende beleggingen.

Dat is een van de conclusies uit bijgevoegd marktonderzoek ‘ESG onder de loep: lessen uit manager selectie’ van bfinance.