Ethiek moet een plek hebben in finance


Heeft ethiek een plaats in de financiële wiskunde en daarmee in het vak van de beleggers? Ja, zegt Tim Johnson, docent financiële wiskunde aan de universiteit van Edingburgh.

Hij beschrijft in een paper 'Fundamental Theorem of Asset Pricing' dat data die relevant zijn voor thema's als bij voorbeeld klimaatverandering en non-government organisaties vrijwel nooit ter discussie staan.