Euro de dupe van Europese dramatiek en irrelevantie?


De politieke, economische en sociaal-maatschappelijke problemen lijken zich op te stapelen voor Europa, terwijl China zijn opmars voortzet en probeert vaste voet aan de grond te krijgen op het continent en bondgenoot Amerika zich losweekt van het naoorlogse internationale systeem dat het zelf heeft opgezet en vormgegeven. Wat zijn de gevolgen hiervan voor EUR/USD en EUR/GBP?
Andy Langenkamp