Europa’s beste fondsmanagers


Citywire, een Britse financiële uitgever, publiceert jaarlijks een ranglijst van Europa’s beste fondsmanagers. Het onderzoek richt zich uitsluitend op actieve beheerders van retail fondsen; institutionele fondsen, trackers of liefdadigheidsfondsen blijven buiten beschouwing. Onlangs is de vierde editie van de ranglijst verschenen.