Europese aandelen favoriet, ondanks oplopende risico's


Economen en analisten zijn het erover eens: de risico's voor beleggers nemen toe. De conjunctuurcyclus gaat zijn laatste fase in, asset classes zijn over de hele linie duur en in de VS dreigt een renteverhoging.

'We blijven dansen, maar dichter bij de deur', zegt Roelof Salomons, de asset allocatiespecialist van Kempen Capital Management. Het huis verwacht, net als andere asset managers, dat in de loop van 2016/2017 de kans op een recessie, en daaraan voorafgaand een correctie, toeneemt.

Aegon Asset Management schat in zijn vijfjaarsprognose in dat de rendementen wereldwijd zullen afnemen: 3,8 procent gemiddeld per jaar voor wereldaandelen, 2,6 procent voor Amerikaanse aandelen en 5,9 procent voor Europese aandelen.

Dergelijke rendementspercentages voor aandelen zijn lager dan in de voorbije jaren, maar dat komt omdat aandelen relatief duur zijn. Toch is Europa als regio aantrekkelijker dan de VS, omdat het oude continent zich in een andere fase van de conjunctuurcyclus bevindt. De economie trekt er aan, hoewel de groei in historisch opzicht wel relatief laag is.

Toch maakt het economisch herstel, in combinatie met de wat lagere waarderingen, Europese aandelen aantrekkelijk. Voor Fondsnieuws is dat reden komende donderdag een masterclass over Europese aandelen te organiseren.

Tijdens de masterclass komen drie strategieën aan de orde om in te spelen op de kansen die Europese aandelen bieden. Kempen Capital Management gaat in op Europese small cap aandelen, die het doorgaans goed doen in een markt van economisch herstel.

Daarnaast komen specialisten van Henderson Global Investors en Robeco aan het woord. De een zal long/short strategieën toelichten, die in een volatiele markt nu als interessant worden beschouwd, de ander prijst zogenoemde conservatieve aandelen aan, die ook beter bestand blijken te zijn tegen de beweeglijkheid van de markt.

Deze masterclass is actueel en uniek, omdat zij op één dag op twee lokaties wordt gegeven: 's ochtends in Nijkerk, 's middags in Vught.

De bijeenkomsten worden afgerond met respectievelijk een lunch en een borrel en zijn bestemd voor beleggingsadviseurs en private bankers, vermogensbeheerders, gatekeepers en consultants.
 
Deelnemers aan de masterclass kunnen vooraf een mail sturen met vragen of specifieke onderwerpen die ze aan de orde zouden willen stellen of in de presentatie graag behandeld zien. Dat kan via: info@fondsnieuws.nl

Masterclass 1 in Nijkerk, donderdag 12 november:
09:30 Inloop

10.00 Welkomstwoord + inleiding door Cees van Lotringen, hoofdredacteur Fondsnieuws

10.10 Tommy Bryson, Portfolio Manager en analist van Kempen zal in een presentatie ingaan op beleggen in Europese small cap aandelen

10.35 Q & A

10.45 Jan de Koning, Client Portfolio Manager van Robeco zal zijn visie geven op Europese zogenoemde conservative equities

11.10 Q & A

11.20 Richard Brown, Investment Specialist van Henderson zal het vizier richten op Europese long/short strategieën

11.45 Q & A

11.55 Slotwoord door Cees van Lotringen

12.00 Lunch

Masterclass 2 in Vught, donderdag 12 november:

15.30 Inloop

16.00 Welkomstwoord + inleiding door Cees van Lotringen, hoofdredacteur Fondsnieuws.

16.10 Tommy Bryson, Portfolio Manager en analist van Kempen zal in een presentatie ingaan op beleggen in Europese small cap aandelen

16.35 Q & A

16.45 Jan de Koning, Client Portfolio Manager van Robeco zal zijn visie geven op Europese zogenoemde conservative equities

17.10 Q & A

17.20 Richard Brown, Investment Specialist van Henderson zal het vizier richten op Europese long/short strategieën

17.45 Q & A

17.55 Slotwoord door Cees van Lotringen

18.00 Borrel

Aanmelding:

Aanmelding is gratis. Bent u geïnteresseerd in deze masterclass, dan kunt u zich via bijgaande link inschrijven:
- http://www.fondsnieuws.nl/events/masterclass-europese-aandelen/inschrijven

Asset managers van concurrerende partijen zijn uitgesloten van deelname. Aanmelding is onderhevig aan de instemming van Fondsnieuws en de sponsorende partijen.