Europese instroom fondsen 277 miljard euro


Europese beleggers staken in december

per saldo 16,9 miljard euro in lange termijn beleggingsfondsen, wat de instroom over heel 2013 op 277,4 miljard euro bracht. 

Dat schrijft Detlev Glow, hoofd onderzoek van Lipper, in zijn jongste analyse van de markt voor beleggingsfondsen in Europa.