Europese richtlijn Mifid II raakt óók nationaal regimers


Mifid II, de Europese richtlijn voor beleggingsdienstverlening, hangt als een onweerswolk boven de financiële sector. Zij hoopt dat de invoeringsdatum per 1 januari 2017 wordt uitgesteld. 'Voorlopig niet aan de orde. Hooguit uitstel op deelonderwerpen', benadrukt de AFM.
Hoofdkantoor AFM

Toezichthouder Bas Windt zei dit onlangs bij een bijeenkomst van het Fondsenplatform (onderdeel van NNEK) over de gevolgen van aangescherpte wet- en regelgeving voor financieel adviseurs die (nu nog) onder het nationaal regime vallen.

De toezichthouder benadrukt dat de concrete invulling van Mifid II nog niet bekend is, maar dat er hogere eisen zullen worden gesteld aan bijvoorbeeld de vakbekwaamheid van adviseurs. Deze eisen in Mifid II zullen ook gaan gelden voor nationaal regimers, benadrukt Windt, net zoals voor beleggingsondernemingen.

Of het nationaal regime wordt opgeheven of niet, doet hier niks aan af. Er zijn geruchten dat het nationaal regime zal worden opgeheven, maar hierover moet het ministerie van Financiën nog beslissen. 

Bas Windt verdedigde die hogere eisen die aan vakbekwaamheid zullen worden gesteld, door erop te wijzen dat deze nu achterblijven bij de Europese praktijk.