Ex-adviseur wint slag in conflict met Gilissen


De Hoge Raad heeft private banker Cees Quirijns in een slepend conflict met de private bank Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) in het gelijk gesteld. Daarmee is het eerdere arrest van het Hof, dat een gunstige uitkomst kende voor de bank, (deels) ongedaan gemaakt.

Juli vorig jaar stelde het Hof in deze zaak private banker Cees Quirijns in het ongelijk in zijn conflict met TGB. Volgens de rechter had Quirijns geen recht op een schadevergoeding, nadat hij om 'dringende redenen' ontslag heeft genomen.