Existentieel risico: Klimaatrisico kruipt in de portfolio


Het groeiende besef dat klimaatverandering grote en soms onvoorziene beleggingsrisico’s met zich meebrengt, zorgt ervoor dat steeds meer spelers nu hun portefeuilles klimaatproof maken.
In het oog van de storm