Experts vrezen nu vooral het deflatiescenario


Het beleid van de Amerikaanse centrale bank, dat sinds 2009 is gericht op kwantitatieve verruiming, veroorzaakt geen inflatie maar juist deflatie.

Dat is de boude, maar prikkelende stelling die Michala Marcussen inneemt, het hoofd van de economenafdeling van Société Générale. Zij stelt dat alle 'niet-productieve beleggingen uiteindelijk deflatoir zijn. Dat geldt ook voor investeringen in papieren assets die volgestopt worden met liquiditeit die uit QE komt en niet worden ondersteund met duurzame economische groei.'