F&C: 0% rente geen harde ondergrens


Kapitaalmarktrentes hebben historische dieptepunten bereikt. Zo noteerde de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen recent 1,04 procent.

Drijfveren zijn de schuldencrisis, een extreem ruim monetair beleid, een kwakkelende economie, een dalende inflatie en vraag naar liquide risicovrije activa – mede gedreven door regelgeving (zoals EMIR, Solvency II, FTK).

Met rentes zo dicht bij 0 procent is een veelgehoorde opvatting dat rentes alleen maar kunnen stijgen en daarmee wordt de vraag gesteld of renterisico nog wel afgedekt moet worden.

Ondanks dat F&C iets hogere rentes voorziet in de komende jaren, is het volgens de asset manager goed om te beseffen dat 0 procent geen absolute ondergrens vormt.