F&C: Wapens tegen inflatiegevaar


Hoewel de inflatie nog betrekkelijk laag is, maken beleggers - en dan met name institutionele beleggers - zich zorgen over de toekomstige risico's van forse geldontwaarding. Aanleiding is het feit dat de centrale banken de geldpersen onafgebroken laten draaien. 

De Britse asset manager F&C geeft enkele mogelijke antwoorden die op deze inflatiedreiging gegeven kunnen worden.