Financiële sector committeert zich aan Klimaatakkoord


De financiële sector gaat vanaf 2020 over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen rapporteren en heeft uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken. De sector draagt daarmee bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs.
Roelie van Wijk