Financiële sector op koers met Klimaatcommitment


Van de Nederlandse financiële instellingen die deel uitmaken van het Klimaatcommitment heeft 89 procent het CO2-gehalte van hun beleggingen in kaart gebracht. Via dat initiatief committeert de sector zih aan de doelstellingen en uitvoering van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs.
Terugdringen van CO2-uitstoot