Financiële sector speelt proactief in op Klimaatakkoord


De financiële sector in Nederland zal voor zichzelf de lat hoger leggen om de doelstellingen van het in Den Haag bereikte Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs tot uitvoer te brengen. Daartoe hebben partijen zich nu door ondertekening verplicht.
Ondertekenaars van Klimaatakkoord