Financieel medewerkers vrezen massaal voor hun baan


Werknemers in de financiële dienstverlening maken zich, ondanks de economische groei, nog altijd grote zorgen over hun baan. De sector wijkt hiermee af van andere sectoren, want over het algemeen verbetert het werknemersmoreel, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO onder 43.180 werknemers.

Van de 1749 ondervraagde werknemers in de financiële dienstverlening, zegt 41,3 procent het risico te lopen zijn of haar baan te verliezen. In geen enkele andere sector is de vrees voor ontslag zo groot. Bovendien is in alle sectoren het risico op baanverlies het afgelopen jaar afgenomen, behalve in de financiële dienstverlening, daar bleef het percentage stabiel.