Fitch: Spreiden een uitdaging voor green bond-fondsen


Managers van green bond-fondsen hebben moeite hun fondsen voldoende te diversificeren. Dit komt doordat het aantal uitgevers van dit soort obligaties nog beperkt is en zich concentreert in bepaalde sectoren.