FN Kennisexpert: Brexit is ook een testcase voor ons


Brexit is niet alleen een testcase voor de Britten, maar ook voor de Europeanen op het continent. Als er een uittocht komt van bedrijven wie zal er dan het meest van profiteren? Amsterdam staat hoog op de internationale concurrentielijst, maar de overheid lijkt te aarzelen.
Hans Janssen Daalen, Dufas

Dat schrijft Hans Janssen Daalen, directeur van de Dufas en FN Kennisexpert, in zijn eerste bijdrage. Hij pleit ervoor dat de regering echt zijn best doet de Europese bankautoriteit - nu nog gevestigd in Londen - naar Amsterdam te halen. Waar kan een dergelijk instituut zich beter vestigen dan in Nederland waar al eeuwenlang koopman en dominee om de hegemonie strijden?

Sinds de verrassende uitkomst van het Britse referendum volgen de speculaties over de toekomstige inrichting van de relatie van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk zich in hoog tempo op. Niet in het minst gevoed door de politieke wanorde in Engeland als gevolg van het een voor een van het toneel verdwijnen van de hoofdrolspelers die verantwoordelijk zijn voor de Brexit. In schril contrast daarmee staat het krampachtig aanblijven van de verguisde Labour leider James Corbyn. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid wordt alleen maar verder gevoed door politici die hun eigen belang boven het landsbelang stellen en de Brexit verweesd achter laten.