FN Kennisexpert: De prijs van naming and shaming


Het kabinet wil toezichthouders meer ruimte geven de namen van financiële instellingen te noemen, als daar wat mee is. Volgens FN Kennisexpert en directeur van Dufas, Hans Janssen Daalen, kleven er echter nogal wat nadelen aan dit voorstel.

Zo langzamerhand zit de zomervakantie er voor de meeste Nederlanders weer op. Een periode om even tot rust te komen. Wie denkt dat de wetgevingsmachine in deze zomer een rustiger toerental draait, vergist zich echter deerlijk, schrijft Hans Janssen Daalen.

'Wij werden onthaald op niet minder dan vijf consultaties over verschillende wetgevingsvoorstellen, merendeels van Nederlandse origine. Terwijl wij toch dachten dat harmonisatie van regelgeving op de Europese interne markt een belangrijke doelstelling was voor onze regering. Nederland is met zijn open markt economie als geen ander land immers gebaat bij een goed vestigingsklimaat. Gelijke spelregels met ons omringende landen zijn daarvoor wel een eerste voorwaarde. 

Een van de typisch Nederlandse initiatieven die wij deze zomer ontvingen, betreft een wetsvoorstel waardoor toezichthouders vaker de namen van financieel instellingen kunnen noemen als zij van mening zijn dat er iets aan de hand is. Doel is meer transparantie in het toezicht op de financiële sector. Een van de wijzigingen betreft zo’n bevoegdheid voor de AFM en DNB in het kader van zogenaamde themaonderzoeken. Is dit wel een goed idee?