FN Kennisexpert: ETF's en financiële stabiliteit


Is Nederland misschien toch te snel geweest met haar besluit de doorlopende verhandeling van beleggingsfondsen af te schaffen, vraagt FN Kennisexpert en Dufas-directeur Hans Janssen Daalen zich af kijkend naar de snelle opmars van ETF's.
Hans Janssen Daalen, Dufas

'In Nederland kenden wij tot 2007 een systeem van beursgenoteerde beleggingsfondsen. Via de beurzen kon doorlopend worden gehandeld op basis van vraag en aanbod. Dit systeem sloot niet aan bij de andere Europese markten, waar beleggers slechts één maal daags tegen NAV konden in- of uitstappen. Nederlandse beleggingsfondsen deden het daardoor niet goed in de Europese Unie. Buitenlanders begrepen ons systeem niet. Een van de redenen om die doorlopende notering ter beurze af te schaffen.

Het heeft onze achterstand op Luxemburg echter niet goedgemaakt, noch zijn Nederlandse fondsbeheerders met hun fondsen teruggekomen naar Nederland. Maar misschien zijn wij toch te snel geweest met ons besluit om de doorlopende verhandeling van beleggingsfondsen af te schaffen. Kijkend ten minste naar wat er op dit moment in de Verenigde Staten op beleggingsgebied gebeurt.

De intraday verhandelbaarheid van ETF’s strookt inderdaad niet met de lange termijn beleggingshorizon van passieve beleggers. Maar ook actieve beleggers zouden een beleggingshorizon moeten hanteren waarbij eens per dag kunnen handelen voldoende zou moeten zijn. Alleen speculanten hebben behoefte aan een doorlopende verhandeling. Na de crisis was (bijna) iedereen het erover eens dat in de financiële sector de focus van korte termijn naar lange termijn moest. Zoals met zoveel van de goede voornemens van toen, is er helaas weinig van terechtgekomen. Nederland heeft geen fout gemaakt met het afschaffen van de beursnotering voor beleggingsfondsen. Integendeel, wetgevers wereldwijd zouden er goed aan doen om de doorlopende verhandelbaarheid van collectieve beleggingsproducten te verbieden.
hmeesman