FN Marktrapporten: Beleg het pensioen van Stalin


Hoe zou je in opdracht van Stalin zijn pensioenbeleggingen beheren, in de wetenschap dat je een rendement lager dan 4,5 procent boven inflatie met de dood zou moeten bekopen?
Ben Inker