FN Marktrapporten: Crash nog niet in zicht


Geen enkele asset class is momenteel erg aantrekkelijk, in die zin dat de verwachting is dat er een goede kans is op een mooie upside tegen een aanvaardbaar risico, blijkt uit het tailrisk-model van Janus Henderson.