FN Marktrapporten: Is de Phillipscurve gebroken?


Wat zegt de Phillipscurve nog over de inflatie? En waarom is passief beleggen aan de winnende hand. Zomaar een aantal interessante vragen uit de rapporten die de afgelopen dagen zijn geupload in FN Marktrapporten.

Pimco betwijfelt in een viewpoint of de Phillipscurve nog wel haar voorspellende waarde heeft en ging op onderzoek uit, om tot de conclusie te komen dat het een 'poor job' doet in het voorspellen van de inflatie.