FN Marktrapporten: Koopkansen op komst


Er zijn een aantal factoren die de volatiliteit de komende weken verder kunnen opstuwen. Zo moet het verdeelde Congres zich uitspreken over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.