FN Marktrapporten: Let op met afdekken valutarisico's