FN Marktrapporten: NN over reageren op spanningen


De recente spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten herinneren er nog maar eens aan, hoe belangrijk het is een goed risicoraamwerk te hebben, schrijft NN Investment Partners in een briefing aan beleggers over hoe hier binnen portefeuilles mee om te gaan.
De spanningen tussen Kim Jong-un en Donald Trump liepen recent op tot een nieuw hoogtepunt

De kansen (killer robots en dergelijke) die zulke spanningen zouden teweegbrengen, stellen vaak de beleggers teleur. Zie de koersontwikkeling van Boeing in aanloop naar WW II (Paul Samuelson)
hosseiniank@yah...