FN Marktrapporten: 'Pas op met koerswinstverhouding'


De koerswinstverhouding is zoiets als "het broodje aap onder de aandelenwaarderingen", volgens Deutsche Asset Management. Beleggingen of winstnemingen daar op baseren, is een risico.