FN Marktrapporten: Stijgende rente noopt tot innovatie


De wereldeconomie lijkt er goed voor te staan, een terugkeer naar normaliteit lijkt voor de financiële markten aanstaande. Toch heeft de stijgende rente een groot effect op portefeuilles die in de kern met vastrentende waarden zijn ingericht, stelt BlackRock.