FN Marktrapporten: 'Tax cut kan tekort vergroten'


Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft het wetsvoorstel over belastingverlagingen goedgekeurd. Toch blijft de financiering ervan onzeker, ook al is het meegenomen in de begroting van 2018. Dat kan leiden tot een vergroting van het tekort in Amerika.