Focus op de doelstellingen van klanten


De trends op het gebied van private banking zijn door de jaren heen niet enorm veranderd. Uiteindelijk draait alles om de behoeften van de private banking klant. De financiële crisis heeft echter wel als katalysator gefungeerd om de focus van klanten deels te verleggen. Zo is private banking meer geworden dan louter beleggen.

Wij richten ons op de totale vermogenspositie van onze klant, waarbij de aandacht meer is verschoven van rendement op het vermogen naar het risico dat uiteindelijk over het vermogen wordt gelopen. Het is aan ons om deze abstracte begrippen op een juiste en inzichtelijke manier te vertalen aan onze klanten.

Dat schrijft Martijn Storsbergen, directeur Iinvestment Services Nederland van ABN AMRO Mees Pierson, in een bijdrage aan het Fondsnieuws-debat over de nieuwe leidraad van de AFM over risicoprofielen.