Fondsen werpen schaduw over financiële stabiliteit


Kredietverstrekking loopt in toenemende mate buiten de banken om. Zogeheten 'schaduwbanken' helpen weliswaar groei en innovatie financieren, maar vergroten tegelijkertijd de kans op een nieuwe financiële crisis.
Schaduw