Fondsevent: Big data legt rendementsbronnen bloot


Dankzij de opslag en analyse van big data kunnen beleggers de bronnen van rendement beter vinden en exploiteren. Dat stelt Willem Jellema van Robeco in zijn bijdrage aan het Fondsevent.
Matthijs Storm, Kempen CM

In het tweede blok van het Fondsevent, getiteld 'Hoe beleggers optimaal gebruik maken van technologische innovatie', gaven de Nederlandse asset managers Kempen Capital Management, NN Investment Partners en Robeco, hun visie op de impact van big data, en de rekenkracht van computers op de ontwikkeling van beleggingsstrategieën.

Robeco zoekt de toepassing vooral in kwantitatief beleggen, Kempen CM maakt steeds meer gebruik van informatie van data vendors in plaats van makelaars om de aantrekkelijkheid van commerciële vastgoedprojecten in te schatten en keuzes te kunnen maken en NN Investment Partners gebruik data vooral om bedrijven te selecteren die converteerbare obligaties uitschrijven. 

Jellema van Robeco stelt dat door de snel voortschrijdende automatisering men nu beter in staat is om de bronnen van rendement vast te stellen. 'De rendementen worden niet zozeer hoger, maar we kunnen er op een betere, consistentere manier van profiteren, tegen lagere kosten.'

Zo is pas nu uit onderzoek duidelijk geworden wat het succes van Warren Buffet verklaart, dat is namelijk een combinatie van rendementsbronnen als waarde, laag-risico en kwaliteit, vergroot met leverage. Het wijst er volgens Jellema op dat Buffet met recht een genie is. Die rendementsbronnen worden nu inzichtelijk dankzij het gebruik en de analyse van big data en kan men er dankzij automatisering van het beleggingsproces ook van profiteren.

Jellema stelt dat de voortgaande automatisering maatwerk mogelijk maakt. Robeco richt zich nu nog met factorbeleggen op de grote institutionele klanten, maar volgens hem zal op termijn ook maatwerk beschikbaar komen voor distributiepartijen, en is zelfs het individuele pensioenfonds voor iedere individuele klant mogelijk.

Jellema en Matthijs Storm (foto), hoofd van het vastgoedteam van Kempen Capital Management, delen de opvatting dat hoe ver de automatisering ook kan worden doorgevoerd, de menselijke hand essentieel blijft. Zo vertrouwt Kempen CM steeds meer op de input van datavendors om uit het omvangrijke universum van vastgoedprojecten keuzes te maken. Daarnaast verandert wel de samenstelling van het team: kwantitatieve dataspecialisten worden belangrijker.

Storm spreekt van 'alpha by control', wat inhoudt dat op basis van de verzameling en analyse van data wordt vastgesteld wat de risico's zijn en of men deze wel of niet wil nemen om extra rendement te genereren. Eén van die risico's die bij voorbeeld in beeld wordt gebracht door een datavendor waarvan Kempen gebruik maakt - het Nederlandse Geophy - is de CO2 footprint van een gebouw. Voor institutionele beleggers, en dan met name voor verzekeraars, is dat van toenemend belang.

Interessant was de data die Geophy heeft verzameld om het effect van (een daadwerkelijk) Brexit in kaart te brengen op de vastgoedmarkt in Londen en op specifieke vastgoedprojecten in de Ctiy.

Jasper van Ingen, portfolio manager van NN Investment Partners, ging in op de mogelijkheid voor beleggers om specifiek met converteerbare obligaties op de vierde industriële revolutie in te spelen. Willen aandelenbeleggers namelijk rendement en obligatiebeleggers het risico beperken, convertibles bieden volgens van Ingen het beste van beide werelden.

Van converteerbare obligaties wordt bovendien vooral ook gebruik gemaakt door bedrijven die sterk meedoen in de ontwikkeling van deze vierde industriële revolutie. Voorbeelden die de revue passeerden waren Akamai, die profiteert van de extreme toename van internetgebruik en data, en het Nederlandse NXP dat technologie aan levert voor Apple Pay. 

Deze bedrijven schrijven converteerbare obligaties uit, omdat de (behoeften van) financiering bij hen anders werkt dan bij reguliere, gevestigde bedrijven. Volgens van Ingen heeft dat ook voordelen, want in zo'n eerste, onstuimige fase van een industriële revolutie doen veel bedrijven mee, maar is de shake-out doorgaans ook extreem fors: veel verliezers en slechts enkele winnaars - soms zelfs maar één of twee.

Dan bieden convertibles veel bescherming: je krijgt doorgaans hoe dan ook je initiële investering terug, stelt van Ingen.

Tijdens dit onderdeel van het Fondsevent werd er ook een recept ontwikkeld en gekookt met behulp van de supercomputer IBM Watson en vertelde FD-correspondent Gerben van der Marel vanuit de VS over de opmars van Uber en zelfrijdende auto's.

Meer achtergronden over het Fondsevent: