Fondsevent: De revolutie die over de wereld raast


De vierde industriële revolutie die op dit moment over de wereld raast, kent - voor wie zich in het bedrijfsleven niet snel weet aan te passen - veel verliezers en slechts enkele winaars.
Fondsevent, editie 2014

Het Fondsevent dat op maandag 26 september plaatsvindt, focust in deze negende editie op de disruptie die behalve het bedrijfsleven ook mens en maatschappij vol in de flank raakt.

Aanleiding hiervoor is de zogenoemde vierde technologische revolutie, waarin een samensmelting plaatsvindt van diverse technologieën, zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, nano- en biotechnologie, internet of things, energieopslag en nieuwe materialen. Deze ontwikkeling, zo wordt nu al duidelijk heeft grote gevolgen voor het (beursgenoteerde) bedrijfsleven en daarmee ook voor beleggers.

Bij het Fondsevent-nieuwe-stijl zullen reële wereld en beleggingswereld elkaar ontmoeten in een doorlopend plenair programma, onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong. Hierin wordt de ontwikkeling van technologische, demografische en sociaal-culturele veranderingen vertaald naar de invloed en de gevolgen die dat heeft op de strategie en de portefeuille van beleggers.

Er zijn drie rondes, waarin Rens de Jong telkens drie andere asset managers aan de tand voelt over een deel van het vraagstuk van de vierde technologische revolutie. Daarbij worden ook gasten uit de reële wereld uitgenodigd.

Ronde 1: Hoe de 4e industriële revolutie de wereld op zijn kop zet

In de eerste plenaire sessie wordt ingezoemd op de vraag hoe de vierde technologische revolutie de wereld op zijn kop zet. Daarin zal Stuart O'Gorman, director technology investments van Henderson Global Investors, duidelijk maken dat de winnaars van deze revolutie vooral bedrijven zijn die excelleren op de digitale snelweg, zoals Google, Amazon, Facebook. Zij eten concurrenten en sectoren op en hebben zoveel schaalgrootte en loyale klanten dat ze trekken krijgen van een oligopolie, alus O'Gorman.

Intermezzo: Bas Boorsma, director van Cisco, over digitalisering en het netwerk-paradigma

In demografisch opzicht is ook sprake van een formidabele uitdaging: in 2050 zijn er meer dan 9,5 miljard mensen op de aarde. Dat maakt het voeden van de wereldbevolking tot een uitdaging. De agrarische productie zal daartoe met 70 procent moeten groeien. David Winborne, director wereldaandelen van Impax Asset Management, een partner van BNP Paribas Investment Partners, zal duidelijk maken dat dat mogelijk is dankzij gebruikmaking van software en technologie die voor een ongeëvenaard slimme agrarische productie zal zorgen.

UBS Asset Management zal in zijn bijdrage aan het Fondsevent ingaan op de vergrijzing en het langer levenrisico: in 2050 zijn 2,1 miljard mensen in de wereld ouder dan 60 jaar. Maar ook hier kan de vierde industriële revolutie uitkomst bieden: dankzij de groeiende rekeningkracht van computers verbetert R&D en kunnen veel nieuwe en bovendien goedkopere medicijnen op de markt worden gebracht. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen, stelt portfoliomanager Christian Suter.

Ronde 2: Hoe beleggers optimaal gebruik maken van digitalisering

In het tweede blok wordt ingegaan op de vraag hoe beleggers optimaal gebruik kunnen maken van digitalisering en big data. Dankzij de toegankelijkheid en beschikbaarheid van meer en betere data gecombineerd met exponentieel toegenomen computerkracht, kan wetenschappelijk onderbouwde kennis worden omgezet in kwantitatief beheerde portefeuilles, zo betoogt Willem Jellema, portfoliomanager quantitative equities van Robeco in zijn bijdrage aan het Fondsevent,

Het hebben van data is één ding, maar dit omzetten naar een beleggingsportefeuille is een andere uitdaging. Maar op termijn is het niet uitgesloten dat er volledig geïndividualiseerde pensioenoplossingen mogelijk zijn, betoogt Jellema.

Op basis van de verzameling en analyse van big data van meerdere data vendors over lokaal vastgoed, maakt Kempen Capital Management een selectie uit 200.000 objecten. Zo kan vanuit Amsterdam een wereldwijde vastgoedportefeuille worden gevoerd, waardoor er minder bezoeken aan het beleggingsobject nog nodig zijn. 'Alpha by control', noemt Kempen CM dat. Deze benadering levert een hoger rendement op dan de benchmark en een lager risico. Matthijs Storm, hoofd van het vastgoedteam van Kempen, legt uit hoe dat werkt.

Behalve het toenemende gebruik van van big data door portfoliomanagers, zorgt de vierde industriële revolutie ook voor het ontstaan van een toenemend aantal bedrijven die dit faciliteren. Jasper van Ingen, portfoliomanager Convertible Bond Strategieën van NN Investment Partners, geeft voorbeelden van zulke bedrijven en hoe deze bedrijven aan hun financieringen kunnen komen. Ook vertelt hij hoe je als belegger optimaal kan profiteren van het potentiële aandelenrendement van deze technologische revolutie, maar de risico’s beperkt.

Ronde 3: Hoe beleggers de kansen pakken en de risico's vermijden

In het derde blok wordt ingegaan op de vraag hoe beleggers van de kansen van deze revolutie kan profiteren en de risico's kan vermijden.

Maar eerst: Lennart Booij, conservator van het Stedelijk Museum over de tentoonstelling 'Dreaming out Loud': Hoe kunstenaar naar de toekomst kijken.

De samenleving staat voor een generatiewisseling waardoor millenials aan snel betekenis winnen. Deze generatie die niet alleen met technologie is opgegroeid, houdt er ook duidelijk andere opvattingen en waarden op na, hetgeen een grote uitdaging zal zijn voor bedrijfsleven en politiek, stelt Neil Dwane, de wereldwijde strateeg van Allianz Global Investors. De combinatie van veranderende consumentenpatronen en technologische vernieuwing zal veel verliezers en slechts enkele winnaars in het bedrijfsleven opleveren. Voor beleggers is dat een grote uitdaging, waarin het er vooral op aankomt de verliezers te mijden. Neil Dwane vertelt hoe.

Aansluitend bespreekt Rens de Jong met Paras Anand, hoofd Europese aandelen van Fidelity, het feit dat er een creatieve destructie plaatsvindt. Voor beleggers heeft dat grote gevolgen. Je kunt niet meer op een klassieke manier naar bedrijven kijken, betoogt Anand. De analysetools zijn vaak verouderd en te beperkt. Waardering en winstontwikkeling zijn niet meer voldoende. Belangrijker is of een bedrijf in de toekomst nog geld kan verdienen. Daarbij gaat het om netwerken, loyale klanten en de vraag hoe sterk de toetredingsdrempels zijn. Actief beleggen zal in dat licht een revival beleven, oordeelt Anand.

Geven cijfers van arbeidsproductiviteit, economische groei en inflatie de werkelijkheid van de vierde technologische revolutie nog wel weer? Nee, denkt Arnold Gast, hoofd van het investment office van Delta Lloyd Asset Management. Door digitalisering komt er een einde aan de grote investeringen in fabrieken en machineparken. Het gaat in de digitale wereld niet meer om 'groot en log', maar om 'snel en slim'. Delta Lloyd AM stelt dat zich een ontkoppeling aftekent tussen de reële wereld en de beleggingswereld en speelt op deze ontwikkeling in door rechtstreekse vormen van investeringen te doen - buiten de beurs om - in de ondernemer en zijn bedrijf.

Als u tot de doelgroep van beleggingsprofessionals behoort, dan bent u van harte welkom en kunt u zich inschrijven via www.fondsevent.nl

Het Fondsevent, dat het grootste kennis- en netwerkevent voor de doelgroep van beleggingsadviseurs, private bankers en vermogensbeheerders Nederland is, vindt op 26 september plaats in 't Spant in Bussum.