Fondsevent: Focus op de risico's en de kansen


De zesde editie van het Fondsevent dat maandag plaatsvindt in 't Spant in Bussum gaat in op korte termijnrisico's en lange termijnkansen zoals megatrends als de energierevolutie, robotisering en urbanisatie. 

Hét kennis- en netwerkevent voor private bankers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders in Nederland brengt topbeleggers, trendwatchers, ondernemers en wetenschappers bijeen voor een dynamisch en interactieve bijeenkomst.

Er hebben zich meer dan 350 mensen aangemeld, van wie ongeveer de helft bij de grootbanken als beleggingsadviseur of als banker actief is.