Fondsevent: is klantportefeuille nog wel "futureproof"?


Zijn de beleggingsportefeuilles van de klanten van financiële dienstverleners nog wel houdbaar voor het post-corona tijdperk? Daarover wordt in wetenschappelijke kring, maar ook onder asset allocatie strategen, sterk getwijfeld en gediscussieerd. Oorzaak: extreem lage rentes, zodat obligaties steeds meer de emmer achter de boot van de investment offices zijn.
Fonsevent 2020, war room

Daarover gaat de finale van de 13e editie van het Fondsevent - voor het eerst sinds 2008 in digitale vorm - , die in de komende dagen zijn ontknoping vindt.

Maandag 28 september wordt een beleggingsspel gespeeld met de beleggingsadviseurs, private bankers en vermogensbeheerders die zich er voor hebben aangemeld. Het beleggingsspel is erop gericht om te discussiëren over de bestaande risicoprofielen en beleggingsportefeuilles van klanten van banken en onafhankelijke vermogensbeheerders. 

Donderdag wordt daarover onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong een discussie  aangegaan met vertegenwoordigers van de investment offices van de vijf grootbanken. 

Inmiddels hebben zich ruim 400 deelnemers aangemeld voor het Fondsevent, dat sinds zijn lancering in 2008 het grootste kennis- en netwerkevent van Nederland is voor deze doelgroep is. Thema van deze editie: "Strategy Shift", beleggen ná corona. 

Toen het coronavirus in maart overheden wereldwijd tot een lockdown dwong, en dus ook in Nederland door de regering-Rutte werd afgekondigd, besloot Fondsnieuws als organisator van het event in afstemming met de banken en partners tot een digitale editie van event.

Tegelijkertijd werd besloten om het normaal gesproken eendaagse event tot een communicatietraject te maken, dat we de hele zomer hebben doorgetrokken, met podcasts met investment offices van de banken, podcasts met de experts van onze sponsoren, negen deelnemende partners, met webinars en virtuele rondetafeldiscussies. 

Virtuele ronde tafeldiscussie

De laatste van drie virtuele rondetafeldiscussies zal woensdag zijn, om 13.00 uur, met deelname van drie kopstukken uit de asset managementindustrie: Lars Dijkstra, chief investment officer van Van Lanschot Kempen, strateeg Corné van Zeijl van Actiam en Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management. Thema: de post-corona economie. Moderatie is onder leiding van Tom Jessen. Start: 13.00 uur. Aanmelden kan nog via www.fondsevent.nl 

Beleggen voor post-corona

Maandag vindt dan de grote finale plaats: onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong wordt een beleggingsspel gespeeld met vertegenwoordigers van banken en vermogensbeheerders, van wie zich inmiddels meer dan 400 mensen hebben aangemeld. Hierbij worden mogelijke scenario's gepresenteerd, die zich zouden kunnen voltrekken in aanloop naar 2030. 

De scenario's worden toegelicht en bediscussieerd door een panel van kennisexperts, die aan Fondsnieuws verbonden zijn: Han Dieperink, oud-CIO van Rabobank en tegenwoordig consultant en zelfstandig belegger, Han de Jong, voormalig hoofdeconoom van ABN Amro en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingsleer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De introductie op het spel neemt Willemijn Verdegaal voor haar rekening. Zij houdt zich bij Ortec Finance ondermeer bezig met scenarioplanning. 

Hoe maak je de portefeuille futureproof? 

Aan het einde van het beleggingsspel wordt een neutrale beleggingsportefeuille gepresenteerd, die "futureproof" zou kunnen zijn voor het uitdagende decennium dat - los van corona - voor ons ligt. 

Op donderdag 1 oktober, om 13.00, wordt het Fondsevent 2020 afgerond met een debat met de investment offices van de vijf banken in Nederland. Zij zullen ingaan op de uitdagingen van onze tijd, zoals de lage rente, de forse schulden in vrijwel alle lidstaten van de Oeso en klimaatverandering en vergrijzing en wat dat betekent voor de samenstelling van klantportefeuilles. Zijn die portefeuilles en is dat beleggingsbeleid eigenlijk nog wel "future proof"? 

Aan dit debat doen mee: Richard de Groot (ABN Amro), Bob Homan (ING), Gerwin Wijna (InsingerGilissen), Taoufik Boussebaa (Rabobank) en Joost van Leenders (Van Lanschot). Allen zijn deze zomer geïnterviewd in de podcast-serie "Strategy Shift" door Fondsnieuws-hoofdredacteur Cees van Lotringen.