Fondsevent ready for take off: 'kapitalisme in crisis'


‘Kapitalisme in crisis’, dat is het thema van de 12e editie van het Fondsevent, het grootste kennis- en netwerkevent voor private bankers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders in Nederland. Deze vindt komende maandag plaats in De Prodentfabriek in Amersfoort. Inschrijven voor de laatste kaarten is nog mogelijk.
Fondsevent 2019: kapitalisme in crsis

Aanleiding voor dit thema is het feit dat het marktkapitalisme onder steeds scherpere kritiek van critici is komen te staan. Zij stellen dat de vruchten van globalisering en vrije handel vooral ook tot kans- en inkomensongelijkheid in het Westen hebben geleid. Ze voeden daardoor maatschappelijke spanningen en populisme en dat heeft ook zijn weerslag op de financiële markten, zo luidt de analyse.  

In deze 12e editie van het Fondsevent kijken economen, beleggingsexperts en trendwatchers naar de risico’s én de kansen die deze transitie voor de markten bieden. 

Plenair programma: 'Het is een lekke boot'

De aftrap van het event wordt gegeven door Geert Noels, vooraanstaand econoom en schrijver van het boek ‘Gigantisme’, waarin hij het huidige kapitalistische stelsel bekritiseert. Noels is een fervente aanhanger van het marktkapitalisme, maar niet van het huidige kapitalisme. 'Het wordt geteisterd door de drang naar almaar groter en meer. Het hoeft niet zo te zijn, maar dan moet er wel wat gebeuren', zei hij in een interview met NRC Handelsblad. 'Nu is het shit, we zitten in een lekke boot midden in de storm.'

Aansluitend is het woord aan Dirk Schoenmaker, professor Banking & Finance aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij vindt dat de moderne portfoliomethode die alom gebruikt wordt zich verliest in diversificatie. Schoenmaker prijst bij beleggers een andere kijk op waarde aan, namelijk die niet gericht is op winstmaximalisatie maar op een zogenoemde ‘integrale waarde’ om investeringen te berekenen. Hij laat aan de hand van onderzoek zien wat dat betekent.

Shell licht zijn dilemma's toe

Daarna spreekt Tjerk Huysinga, hoofd investor relations van Shell, over de dilemma’s van het energieconcern rond aandeelhoudersbelangen versus stakeholdersbelangen en korte- versus lange termijnbelangen. 

Het plenaire programma in de ochtend wordt afgesloten met een discussie over de vraag of de technologische revolutie rond kunstmatige intelligentie een vloek of een zegen is voor een meer inclusief kapitalisme dat de critici wensen. Hierover gaan WRR-econoom Robert Went en Marleen Stikker, digitale expert en directeur van De Waag Society, met elkaar in discussie. 

Fondsexperts brengen verdieping

Na de lunch kunnen bezoekers kiezen uit drie ‘flights’, die elk door 3 van de 9 deelnemende asset managers worden verzorgd. Thema’s zijn ‘markten in transitie’, ‘duurzame transitie’ en ‘digitale transitie’. Deze drie flights worden na een korte pauze herhaald, zodat bezoekers twee van deze drie flights kunnen bijwonen. 

Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een vooraanstaande ‘mystery guest’ - daarover hoort u op korte termijn meer. 

Het Fondsevent, waarvan de eerste editie teruggaat tot september 2008, vindt deze keer plaats op 30 september in de Prodentfabriek in Amersfoort. Dagvoorzitter is Rens de Jong, die al eens gelauwerd is als beste ‘conference moderator of the year’.  

Meld u zich hier aan voor de laatste kaarten.