Fondsevent-video: ’Men onderschat impact technologie'


Onlangs vond de 11de editie van het Fondsevent plaats waarbij stilgestaan werd bij de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de wereld. Bekijk nu een korte terugblik met reacties van verschillende sprekers en aanwezigen.
Bob de Wit
In het light van het dot com-tijdperk kan men deze beschouwing beamen. Altijd?
hosseiniank@yah...