Fondshuizen: Fed-besluit lost onzekerheid niet op


'De markten hebben gekregen wat ze wilden en wij verwachten daarom weinig reactie op dit besluit, met wellicht een klein positief effect voor risicovolle activa.' Dat is de conclusie van Asoka Wöhrmann, CIO van Deutsche AWM, op het besluit van de Fed om de rente ongewijzigd te laten.
Asoka Wöhrmann

'Met dit besluit tot uitstel komt de Fed tegemoet aan de wil van de markt. Opnieuw hebben we gezien dat woorden het enige beleidsinstrument zijn van de Fed en de markt wacht nog steeds op actie. De speelruimte om proactief actie te ondernemen is verder beperkt nu de tijdspanne om de rente te verhogen nog kleiner is geworden.'