Fondshuizen stomen zich klaar voor DC-pensioenmarkt


De individualisering van het pensioenlandschap die gepaard gaat met een accentverschuiving van een ‘defined benefit’ (db) naar een ‘defined contribution’ (dc) model, levert mogelijk één grote markt op, maar een level playing field zal het vooralsnog niet zijn.
Carl Kool, BlackRock