Fondsnieuws-magazine: Focus markten op eindspel


Het nieuwe Fondsnieuws magazine is vandaag verschenen als bijlage bij Het Financieele Dagblad en is tevens rechtstreeks verspreid onder meer dan 3.000 beleggingsprofessionals. In het magazine wordt ruimschoots aandacht besteed aan de gevolgen van een afbouw van het ruime monetaire beleid van de ECB en de Fed.

In het magazine wordt behalve aan de afbouw van de balansen van de centrale banken ingegaan op de aandelenwaarderingen, low vol, de energiesector, blockchain, vermogensbeheerders versus adviseurs, Mifid II en vindt de lezer een interview met globaliseringsexpert Dani Rodrik.

Het coververhaal gaat in het op het feit dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank zich voorbereiden op een omkering van de monetaire cyclus, met stijgende rentes, een afbouw van het opkoopprogramma en afbouw van de fors gestegen balansen van de centrale banken. 

De Fed stelt dat het effect daarvan op de markten beperkt is, maar dat wordt betwijfeld. In het openingsartikel van het nieuwste Fondsnieuws-magazine wijzen rente- en obligatiespecialisten erop dat centrale bankiers indertijd zeiden dat het beleid van kwantitatieve verruiming een groot effect zou hebben op de markten. Een logisch gevolg is daarom dat dit ook geldt voor het tegenovergestelde beleid. 

De langeretermijnzorg van economen en beleggers betreft de schuldenberg, die in de afgelopen tien jaar wereldwijd zelfs is verdubbeld; de wereld is verslaafd aan de lage rente en aan de goedkope schuldfinanciering. Het is onbekend hoe de markt reageert als de rente gaat stijgen. Zijn er dan schokken te verwachten op de aandelen- en kredietmarkten? Marktexperts waarschuwen dat dit risico aanwezig is. 

Mifid II

Behalve het monetaire beleid, houdt ook de Europese richtlijn Mifid II, die per 2018 van kracht wordt, de gemoederen bezig. Financiële dienstverleners zijn al maanden bezig met de voorbereiding, die hoge eisen stelt aan compliance en transparantie, aan vakbekwaamheid van medewerkers en aan de ‘governance’ van producten. 

Mifid II wil particuliere beleggers beter beschermen. Dat zou pure winst zijn. Daar staat tegenover dat door de complexiteit en de veelheid van de Mifid-regels financiële dienstverleners een terugtrekkende beweging zouden kunnen maken. Dat gebeurt in de praktijk ook. 

Sommige vermogensbeheerders en banken stoppen hun dienstverlening geheel of gedeeltelijk. Er zijn er die hun klanten uitsluitend nog vermogensbeheer aanbieden en — in het licht van de risico’s — de handen aftrekken van advies. U leest er meer over in het themagedeelte van het Fondsnieuws-magazine van september.   

Het nieuwe Fondsnieuws-magazine is onderdeel van het FN Totaal-abonnement en verschijnt daarnaast onder meer als bijlage bij het Financieele Dagblad.

Meer informatie over de abonneeproposities van Fondsnieuws.

 

Er wordt intussen zeer actief gehandeld (en veel verdiend) in de valutamarkt.
hosseiniank@yah...