Forse uitstroom aandelen zorgt juist voor goede return


Beleggers doen massaal hun aandelenposities van de hand en stappen al even massaal in obligaties. En toch is dat voor aandelenbeleggers goed nieuws. Historische data laten zien dat dat de opmaat is tot zeer goede aandelenrendementen.
Handelsvloer, Wall Street

Dat maakt AllianceBernstein (AB) duidelijk aan de hand van een grafiek. Daarin wordt getoond dat als het verschil in instroom tussen wereldwijde aandelen- en obligatiefondsen meer dan twee standaard deviaties lager is dan normaal dat voor goede aandelenrendementen zorgt in een periode van zes tot zelfs twaalf maanden. 

Zo was bij een vergelijkbare situatie in juni 2016 sprake van een rendement van wereldaandelen over 26 weken van 7 procent en van 18 procent over 52 weken. In juni 2009 was de standaard deviatie ook -2 en bedroeg het aandelenrendement 24 procent over 26 weken en 18 procent over 52 weken. 

AB wijst erop dat dat er nu zelfs sprake is van een standaard deviatie van - 3. Dat is het laagste niveau sinds men 15 jaar geleden begon met het verzamelen van deze data. 

De verklaring voor deze historische trend is mogelijk dat aandelen over een te breed front worden verkocht en dat daardoor een niveau wordt bereikt dat lager is dan de collectieve verwachting die de markt over aandelen heeft, schrijft AB. 

Ren niet met de kudde mee

Hoewel we inmiddels al in het 11e jaar van de bullmarkt zijn, denkt het portfolio-management team van het Amerikaanse huis niet dat deze gunstige markt al voorbij is. Daarvoor verwijst het naar vijf indicatoren, die in 2000 en 2007 al wel daarvan een indicatie waren en waarvan in de huidige markt geen sprake is.

Toen was er onder meer sprake van sterke instroom in aandelenmarkten, veel fusies en overnames, beursemissies, een verschuiving naar cyclische aandelen en oplopende credit spreads. Dat is nu niet het geval, al wijst AllianceBernstein er wel op dat er nu andere uitdagingen zijn, zoals politieke risico's.

Conclusie: het kan het verkeerde moment zijn om als belegger de kudde achterna te rennen naar de uitgang. Aan de andere kant is er wel sprake van een cyclus die tekenen van slijtage vertoont. Daarom is het als belegger verstandig om zich te richten op hoge kwaliteitsaandelen die een track record kunnen laten zien dat zij winstgroei kunnen genereren.

Daarnaast zouden beleggers een flexibele strategie moeten aanhouden die gericht is op het herstel van de aandelenmarkten, terwijl men zich tegelijkertijd wapent tegen een mogelijke (verdere) neergang, aldus het portfolio-management team van AB.