Fusie Bank Degroof en Petercam bekrachtigd


Na de goedkeuring van de fusie tussen Bank Degroof en Petercam door de autoriteiten, zijn nu ook de aandeelhouders van beide banken akkoord.

De aandeelhouders van Petercam hebben ingestemd met de overdracht van alle activa en passiva van Petercam aan Bank Degroof Petercam en met de ontbinding van de moedervennootschap Petercam.