Gavekal: Centrale bankiers zijn incompetent


Centrale bankiers zijn duidelijk incompetent. Ze hebben nog nooit in de echte wereld gewerkt en volgen een volstrekt niet-logische politiek.
Charles Gave

Dat schrijft Charles Gave, de zeer kritische en altijd contraire belegger en oprichter van het onderzoeksbureau Gavekal, in zijn artikel 'Beware the correction of false prices'.