Gebrekkige data is bom onder duurzame revolutie


Het gebrek aan beschikbare gegevens op bedrijfsniveau zal de belangrijkste uitdaging zijn voor vermogensbeheerders na de inwerkingtreding van de Informatieverschaffingsverordening (SFDR) voor de financiële sector. Deze richtlijn wordt per 10 maart 2021 van kracht.
Nathalie Dogniez, PwC