'Geen verhoogd liquiditeitsrisico in high yieldmarkt'


In een lage groeiomgeving waarin kasstromen worden aangewend om schulden af te bouwen, blijven Europese high yield obligaties een relatief aantrekkelijke belegging. Ook zijn bedrijven in deze markt niet ‘overleveraged’, noch is het liquiditeitsrisico van open-end high yield fondsen hoger dan normaal.
Barrie Whitman, Columbia Threadneedle