GMO: Correlatie grondstoffen stijgt


Beleggers streven naar een optimale spreiding in hun portefeuille, om de risico's te beperken en toch een goed rendement te kunnen halen.

Ben Inker, co-head van het asset allocatie-team van GMO, toont in deze marktvisie aan dat de klassieke beleggingen die diversificatie moeten aanbrengen, zoals grondstoffenderivaten, hun werk niet meer goed doen.