GMO: Performance is niet de enige succesfactor


Beleggers zijn vaak geobsedeerd door de performance van hun beleggingsportefeuille. Daarmee gaan ze voorbij aan een aantal andere risico’s, stelt Ben Inker van GMO.
Ben Inker