Goede Doelen te hoop tegen rijkenregister UBO


Er is sprake van grote onrust onder goede doelen en organisaties die zich op filantropie richten nu ook zij verplicht zijn zich in te schrijven in het UBO-register, het zogenoemde 'rijkenregister'. De verplichte inschrijving is volgens belangenorganisatie SFB zeer schadelijk voor 'het algemeen nut'.
Minister Jeroen Dijsselbloem

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) hebben vorige week in het kader van een internetconsultatie door het ministerie van Financiën hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen implementatie van de EU-richtlijn, die feitelijk is gericht tegen witwassen en fraude.

De richtlijn verplicht belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten om zich te registreren. Wie dat niet doet, maakt zich schuldig aan een economisch delict.