Goldman CEO roemt groei toestroom kandidaten


Het gegeven dat 313.000 mensen vorig jaar bij Goldman Sachs solliciteerden, staat op gespannen voet met verwijten dat de bank symbool van hebzucht is. Die boodschap liet bestuursvoorzitter Lloyd Blankfein van Goldman Sachs doorklinken tijdens een bijeenkomst in Miami.
Lloyd Blankfein

Afgelopen jaar heeft de bank 3 procent van de 313.000 mensen die solliciteerden aangenomen. Dat percentage is gelijk aan vorig jaar, toen 267.000 mensen interesse toonden.

Zou interessant zijn om te weten wat de nationaliteiten van de sollicitanten zijn en hoe zich dit over de loop der jaren ontwikkeld heeft.
hvaneldik@gmail.com